Сертификат

Класа на издржливост 1 и класа на употреба 4

Класа на издржливост 1 и класа на употреба 41
Класа на издржливост 1 и класа на употреба 42

Реакција на пожар (палуб)

Реакција на пожар (палуб)1
Реакција на пожар (палуб)2

Отпорност на лизгање

Отпорност на лизгање 1
Отпорност на лизгање2

FSC

Реакција на пожар (ѕид)

Емисија на формалдехид

FSC
Реакција на пожар (ѕид)
Емисија на формалдехид